Zdravotní potvrzení

03.02.2015 12:07

Je třeba na rok 2015 vyplnit nová zdravotní potvrzení. Pokud nemáte lékařské potvrzení nemůžete závodit! Potvrzení naleznete v záložce "ke stažení". Případně si jej vyzvedněte na tréninku. Toto potvrzení stačí vyplnit doma a podepsat si ho sami (u mladších 18 let nechat podepsat zákonným zástupcem-rodičem). Není tedy nutné toto potvrzení nosit k doktorovi. Vyplněním potvrzení se český svaz TK-D a oddíl Koguryo Třebíč zbavuje odpovědnosti, za Váš zdravotní stav a případné zranění na závodech. Pokud máte nějaké zdravotní komplikace, je třeba toto zkonzultovat se svým lékařem a dbát jeho doporučení ohledně způsobilosti závodit. O svých zdravotních omezeních jste povinni informovat svého trenéra (před tréninkem-závody).

 

Vyplněné jej doneste na trénink a odevzdejte trénerovi.