Základní teorie

19.04.2012 19:32

Taekwon-do založil dne 11.4.1955 korejský generál CHOI HONG-HI  IX.DAN.

Mezinárodní federace taekwondo ITF (International Taekwondo Federation) byla založena 22.3.1966. Jejím prvním prezidentem byl generál Choi hong-hi.

Mezinárodním instruktorem pro ČR je velmistr Hwang Ho- Yong IX. Dan.

 

TAE         - kopání nebo drcení nohou ve výskoku nebo letu

KWON     - pěst - udeřit nebo zničit rukou nebo pěstí  

DO          - umění nebo cesta - vystavěná a vydlážděná svatými a mudrci v minulosti

 

Sjednoceně Taekwon-do znamená duševní výcvik a techniky neozbrojeného boje určeného pro sebeobranu stejně jako pro zdraví, zahrnující účinnou aplikaci úderů, kopů, bloků a úhybů holýma rokama nebo nohama k rychlému zneškodnění pohybujícího se protivníka či protivníků.

 

 Zásady Taekwon-do (Taekwon-do Jungshin)

   1. Zdvořilost             -  Ye Ui

   2. Čestnost              -  Yom Chi  

   3. Vytrvalost             -  In Nae

   4. Sebeovládání         - Guk Gi

   5. Nezdolný duch      - Beakjul Boolgool

 

Slib Taekwon-do

1. Budu dodržovat zásady Taekwon-do.

2. Budu respektovat mistra a sonbe.

3. Nikdy Taekwon-do nezneužiji.

4. Budu zastáncem svobody a spravedlnosti.

5. Budu budovat mírovější svět.

 

Pravidla v tělocvičně (Do - Jang)

1. V tělocvičně je zakázáno kouřit.

2. Vyvarujte se "prázdnému tlachání".

3. V tělocvičně není povoleno požívat alkoholické nápoje.

4. Je zakázáno nošení obuvi

5. Nikdo není oprávněn vyučovat bez povolení instruktora

6. není dovoleno opustit tělocvičnu bez povolení instruktora - trenéra.

7. Během výuky musí být oblečen oficiální do-bok.

 

Zásady chování v tělocvičně (Do - Jang)

1. Při příchodu do tělocvičny se ukloňtě směrem k vlajce ITF, která visí na zdi.

2. Ukloňte se instruktorovi ve správné vzdálenosti.

3. Vyměňte si pozdravi s ostatními studenty.

4. Ukloňte se instruktorovi při nástupu před začátkem tréninku.

5.Před tréninkem odříkejte slib Taekwon-do.

6. Po tréninku meditujte asi jednu minutu sedíce s překříženýma nohama.

7. Ukloňte se znovu k instruktorovi při nástupu před rozchodem.

8. Ukloňte se směrem k vlajce ITF před odchodem z tělocvičny.