Základní postoje

 

Charyot sogi (postoj v pozoru) – používá se při pozdravu

1.       Paty jsou u sebe, špičky se rozevírají  do úhlu 45°.

2.       Pěsti jsou položeny přirozeně dolů s mírně ohnutými  lokty.

3.       Pěsti jsou zatnuté, avšak ne křečovitě.

4.       Oči se dívají vzhůru.

5.       Při pozdravu (kyonge) se tělo předkloní o 15° vpřed.

6.       Oči při pozdravu směřují k očím protivníka.

 

Narani junbi sogi (rovnoběžný přípravný postoj)

1.       Postoj je široký na šířku ramen. Šířka postoje se měřé od vnějších stran chodidel.Špičky směřují rovně.

2.       Vzdálenost mezi pěstmi  je asi 5cm a vzdálenost od podbřišku je asi 7cm.

3.       Neohýbejte lokty do strany víc než je nutné.

4.       Paže směřují  vpřed v ůhlu 30°, zatímco předloktí jsou ohnuta vzhůru v ůhlu 40°.

 

Gunnun sogi (kráčející postoj) – silný postoj zepředu i zezadu, jak pro útok tak i obranu

1.       Postoj je dlouhý na 1,5 šíři ramen měřeno rovnobžně od špičky ke špičce. Široký je na šíři ramen, měřeno od středu chodidla ke druhému. Délka přes 1,5 šíři ramen ypomalí pohyb a oslabí postoj proti útoku ze stran tak i ze předu a zezadu.

2.       Pokrčte přední nohu tak, aby přední část kolena tvořila kolmici k patě, zadní nohu propněte.

3.       Rozložte váhu rovnoměrně na obě nohy.

4.       Špička přední nohy je rovně, špička zadní nohy směřuje 25° ven.Vytočení o více jak 25°oslabí kolení kloub proti útoku zezadu.

5.       Napněte svaly na nohou s pocitem stlačit je k sobě.

 

Annun sogi (sedící postoj) – velmi silný postoj pro pohyb do stran. Je také často používán pro cvičení  úderů a rozvoj svalstva nohou. Jednou z vůhod tohoto postoje je přesunutí na gunnun sogi (kráčející postoj) bez posunutí chodidel.

1.       Postoj je široký na 1,5 šíři ramen měřeno od vnitřních hran chodidel.

2.       Špičky směřují dopředu a váha je rovnoměrně rozložena.

3.       Kolena tlačíme od sebe a pokrčíme tak, aby dosáhla urovně špiček.

4.       Zapřete se do země malíkovými hranami chodidel,  abyste dosáhli napnutí svalstva.

5.       Vypněte prsa a podbřišek a mějte rovné držení těla.

Dvojitá šéře ramen oslabí postoj a zpomalí pohyb.

 

 

Niunja sogi (L-postoj) – Je rozšířený pro obranu, ale dá se dobře použít i pro útok. Přední noha je připravená ke kopu pouze s malým posunem těla, výhodou je i natočení těla 45°k soupeři a rychlí posun.

1.       Délka postoje je 1.5 šíře ramen měřeno od vnější hrany zadní nohy po špičku přední nohy tak, aby špičky vytvořily téměř pravý uhel. Je doporučeno, aby špičky obou nohou směřovali asi 15°dovnitř. Šíře postoje je asi 2,5 cm měřeno od zadní části paty zadní nohy po vnitřní část paty přední nohy, aby se dosáhlo lepší stability.

2.       Pokrřte zadní nohu tak, aby přední část kolena dosáhla úrovně prstů nohy, přední  nohu pokrčtě úměrně tomu.

3.       Zadní kolenní kloub by měl být  asi 1 šíři chodidla dovnitř.

4.       Rozložení váhy je 70%  na zadní noze  a 30% na přední noze.