Tajemství tréninku Taekwon-Do

 

autor : generál CHOI HONG HI (1918 - 2002)

Staré přísloví říká, že ani nebe nemůže z pilného dělníka udělat chudáka. Avšak u taekwonda píle nebo intenzívní trénink samy o sobě nevedou ke kvalitním technikám. Vyučování nekvalifikovaným učitelem je mnohdy horší, nežli raději necvičit vůbec, protože vědecky nepodložené pohyby nesnižují pouze výkon, ale je potřeba ohromná spousta času pro jejich následnou opravu. Naopak pod řádným vedením kompetentního učitele se žák, který se opravdu věnuje cvičení, naučí správné techniky taekwonda v poměrně krátké době a s daleko menším úsilím. Žáci by si měli pamatovat následující tajemství tréninku, které vypracoval zakladatel taekwonda, generál Choi Hong Hi.

  1. Důkladně si nastuduj teorii vzniku síly.
  2. Jasně porozuměj účelu a významu každého pohybu, který provádíš.
  3. Koordinuj pohyb očí, rukou, nohou a dýchání (vše společně).
  4. Vyber přiměřený útok proti každému životně důležitému místu.
  5. Dobře se seznam se správným úhlem a vzdáleností pro útok a obranu.
  6. Při pohybu udržuj jak ruce tak i nohy lehce ohnuté.
  7. Všechny pohyby, až na několik výjimek, musí začínat zpětným pohybem .
  8. Dosáhni během pohybu sinusovou vlnu řádným použitím správného pružného pohybu kolen.