Joon-Gun

Tul je pojmenován po vlastenci Ahn-Joong-Gunovi (1878-1910), který zavraždil Hiro-Bumi-Ito-a, prvního japonského fenerálního guvernéra Koreje, což byl muž hrající hlavní roli při japonsko-korejském sjednocení. 32 pohybů symbolizuje věk mladého hrdiny, jež zahynul ve vězení Lio-Shang roku 1910. Tul se učí nositelé technického stupně 4. kup.


Názvosloví po technikách :

Úvodní postoj : Moa junbi sogi B

01. Orun niunja so sonkal dung kaunde bakuro makgi
02. Wen najunde yopap cha busigi
    poloha rukou jako při technice 01.
03. Wen dwitbal so sonbadak bandae ollyo makgi
04. Wen niunja so sonkal dung kaunde bakuro makgi
05. Orun najunde yopap cha busigi
    poloha rukou jako při technice 04.
06. Orun dwitbal so sonbadak bandae ollyo makgi
07. Orun niunja so sonkal kaunde daebi makgi
08. Wen gunnun so wi palkup taerigi
09. Wen niunja so sonkal kaunde daebi makgi
10. Orun gunnun so wi palkup taerigi
11. Wen gunnun so sang joomuk nopunde sewo jirugi
12. Orun gunnun so sang joomuk dwijibo jirugi
13. Wen gunnun so kyocha joomuk chookyo makgi
14. Orun niunja so dung joomuk nopunde yop taerigi
15. Wen gunnun so jappyosul tae
16. Wen gunnun so nopunde bandae jirugi
    techniky 15. a 16. v rychlém pohybu (fast motion)
17. Wen niunja so dung joomuk nopunde yop taerigi
18. Orun gunnun so jappyosul tae
19. Orun gunnun so nopunde bandae jirugi
    techniky 18. a 19. v rychlém pohybu (fast motion)
20. Wen gunnun so doo palmok nopunde makgi
21. Orun niunja so kaunde yop jirugi
22. Orun kaunde yopcha jirugi
23. Orun gunnun so doo palmok nopunde makgi
24. Wen niunja so kaunde yop jirugi
25. Wen kaunde yopcha jirugi
26. Orun niunja so palmok kaunde daebi makgi
27. Wen nachuo so sonbadak noollo makgi
    technika 27. v pomalém pohybu (slow motion)
28. Wen niunja so palmok kaunde daebi makgi
29. Orun nachuo so sonbadak noollo makgi
    technika 29. v pomalém pohybu (slow motion)
30. Moa so orun giokja jirugi
    technika 30. v pomalém pohybu (slow motion)
31. Orun gojung so digutja makgi
32. Wen gojung so digutja makgi

Závěrečný postoj : Moa junbi sogi B